Hem

Välkommen till Söderhamns Kust & Skärgårdsförening skärgårdar.www.skargardsbryggan.com för att läsa akuella nyheter från Sveriges skärgårdar.

2020 blev ett magert år

I I stort sett har vi varit tvungna att ställa in alla aktiviteter detta år.

Detta år som skulle gå i Jubileumstankar.

Vi hade planerat tillsammans med Norrala hembygdsförening, Fiskaresociteten, Hemslöjdföreningen och Skärsåfiskarna en rad aktiviteter. Det skulle bli föreläsningar, marknader, utställningar m.m

Nu pågår arbete med att försöka göra et nytt försök med dessa aktiviteter 2021 istället.

Fisket 401 år kanske rubriken kan vara.


Söderhamns Skärgård speglad i konsten

Vi har 40 böcker kvar

Den 29 januari 2019 släpptes den nya upplagan av boken. Den finns nu i en begränsad upplaga, passa därför på att skaffa en unik bok av 40 lokala konstnärer.

En lämplig julklapp!

Beställställning kan ske via fliken Bokbeställningar!


NYTT !

Vår medlemstidning

Bränningen
Nr 1   2021 är ute nu

Vindkraften i Söderhamns skärgård

Att vindkraften engagerar är helt klart. Den sista tiden har insändare och ledare tagit upp vindkraftsplanerna i skärgården. Vi och speciellt jag har kritiserats för att inte ta ställning, för eller emot planerna.
Vi har i styrelsen beslutat att det är årsmötet som skall besluta om föreningens ställningstagande. Vi inbjuder därför alla att delta i årsmötet 2021. Vi avser att hålla det live, men först i september månad, på grund av pandem.

Styrelsen har också beslsutat att inbjuda till ett seminarium om Vindkraft i Skärgården den 24 november kl 1900 på CFL.

En manupelerad bild tagen från Stålnäs ut mot Gretas klackar 2. Om bilden  kommer att stämma med verkligheten har vi ingen aning om.

Ett Nytt spännande projekt


Livskraft Söderhamn är ett nytt projekt i samarbete med 8 andra föreningar inom kommunen. Projektet kommer att erbjuda Kulturella, Pingis, Ledarledda vandringar, Pingis, Boule, Bowling, Vattengympa, utflfykter, föreläsningar m.m. Föreningarna har över 900 medlemmar tillsammans. Verksamheten är öppen även för de som inte är medlemmar i föreningarna. Inga avgifter och inga krav på medlemsskap under projekttiden. Projektet har nu en egen hemsida där du hittar information om alla aktiviteter

www.livskraft.one

Ett uppslag i boken med bilder av Rickard Närlund, Barbro Sedwall och Benny Hagström