Fiskaremuseet

Fiskaremuséet Gäddan

Fiskarebostaden, kvareteret Gäddan, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera den bäst bevarade gården på Öster också kallad fiskarestan.

Här nedan hittar du artiklar och bilder om muséet. Klicka på bilderna så öppnas filerna i ett nytt fönster. Du kan också skriva ut artiklarna om du vill.


Fiskaremuseet


Historik

Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera en av de bäst bevarade gårdarna på Öster. Den del av huset som ligger längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare).

Vinkelbyggnaden, längs Hambreusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambreusgatan är gammalt och har innehållit skomakeriverkstad, smedja, stall och vedbod. I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under 1800-talet. I utställningsdelen visas olika föremål och bilder som har med skärgård och fi ske förr och nu att göra.

Föreningen innehar en omfattande och varierande bildskatt som gör att olika teman kan presenteras vid olika tillfällen.Allmänheten har under året möjligheter att komma och titta på museet.

Läs mer här

Uthuset

Sedan 2004 har restaureringen av uthuset pågått. Det är personal från Resurscentrum som utfört arbetet. Sommaren 2008 invigdes uthuset. Det består av 5 olika rum. Två museirum med fiskeredskap, motorer, och verktyg för tunnbindning. Ett förrådsrum för verktyg och material som inte registrerats. Ett arkiv, nyligen invigt (2013) för pärmar foton och litteratur. Längst ner har vi sedan ett litet galleri som används för konstutställningar av lokala konstnärer i samband med öppethållandet, som t.ex. Österdagarna.

Läs mer här

Öppet har vi under 3 dagar i mitten på juli Österdagarna samt 2 söndagen i september. I övrigt hänvisar vi till telefonbeställning. För en grupp är minimikostnaden 200:- (40:- pr person) Då ingår kaffe med dopp. Det finns också en anslagstavla på museet med information om öppethållandet.


Beställ visning pr telefon, eller mail.

 

Telefon 0270-285539 eller mobil 070-8168411. Det går också bra att e-posta till lennander39@gmail.com


HelsingenArtikel i Helsingen

Många artiklar har skrivits om Fiskaremuseet Gäddan. Den bästa tycker vi är den som tidningen Helsingen gjorde 2008, tycker vi.

Läs artikeln här


Galleri gäddan

I galleriet kan utställningar av allehanda slag ordnas. På bilden ses några av de konstnärer som ställt ut under åren, fr vänster Georges Ayres, Mats Jonsson och Eilert Andersson. Galleriet är inte stort men har 3 vitmålade väggar, med bra belysning. Vi välkomnar lokala konstnärer att ställa ut, speciellt under Österdagarna och Kulturarvsdagen (2:a söndagen i sept.)

Österdagarna 2015 kommer Marie Schöning att ställa ut sina Skärgårdsmotiv.

Läs mer här


Kontakta gärna Eilert Andersson för mer information och bokning Tfn 070-3475643

Båtskjulet


Hösten 2008 startade föreningen bygget av ett båtskjul som skall skydda de två träbåtarna som skänkts till föreningen.

Läs mer här