SRF/ESIN

STORJUNGFRUN

SKÄRGÅRDRNAS RIKSFÖRBUND

 

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

SRF bildades 1982 och består av en förening per län eller större insjö. Varje förening organiserar inom sig en rad lokala föreningar som arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgården göra sig hörda på riksnivå.


Viktiga frågor är företagandet, miljöfrågor, boendet - fastighetsskatt, förvärvsfrågor, kommunikationer, skol- och servicefrågor, miljö&energi.


2011 genomfördes en omorganisation så att styrelsen i fortsättningen består av 7 personer + adjungerade , informationsansvarig och verksamhetsledaren. Klicka på bilden för att komma till förbundets hemsida.

På bilden representantskapet 2019 vid mötet på Vhen.

ESIN

European Small Islands Network/Federation


Skärgårdarnas Riksförbund är i sin tur medlemmar i den Europeiska organisationen för små öar, som förkortas ESIN. Varje år är det förbundsstämma någonstans bland medlemsländerna. 2019 var mötet på VhenPå bilden syns mötesdeltagarna från Irland, Frankrike, Scotland, Danmark, Finland, Sverige och Grekland. Sverige representerades av Sune Fogelström, Anette Larm Johansson, Sten-Åke Persson,Eva Widlund, Jan-Eric Eriksson och Lennart Andersson.


Skärgårdarnas Riksförbund                                       http://skargardarna.se/European Small Islands Netvork  http://europeansmallislands.com/