Svartsundrännan

Svartsundsrännan

Svartsundsrännan


Svartsundsrännan har använts i många hundra år, antagligen var detta en farled vanligen redan på 1300-talet. Genom landhöjningen har den blivit s smalare och grundare. Det finns handlingar från i början på 1800-talet om muddring. I slutet på 1800-talet införde man en avgift för att finansiera muddringen av rännan. Det var dock inte många som erlade några pengar för transport igenom, utan avgiften slopades efter några år. 1928 blev den stor restaurering genom beredskapsarbete. Man lät gjuta sidorna på rännan, men gjutningen hade vissa kvalitetsproblem och började så småningom att falla ner i rännan vilket orsakade stora problem.

Maj 2004

I mars 2004 motionerade Torbjörn Andersson på föreningens årsmöte att nu var det dags för ett försök att åtgärda problemen med Svartsunds-rännan.En grupp utsågs att undersöka möjligheterna och på bilden här bredvid görs ett första besök på plats. Djupet konstateras till en spadbredd.


En summa pengar erhölls från Leader till en förstudie. Lennart Andersson utsågs till projektledare. Förstudien presenterades senare under hösten Det konstaterades då att en MiljöKonsekvensBeskrivning (MKB) måste göras,             

Samråd måste ske, vilket innebar att ett möte måste utanonnseras så att alla skulle kunna yttra sig om förslaget.

2005

Samrådsträffen ordnades i jan 2005, och ett 80-tal personer, markägare, båtklubbar, kommunala tjänstemän mm var närvarande. Under 2005 gjordes MiljöKonsekvensBeskrivningen i egen regi.

Läs mer här

I oktober 2005 kom Miljödomstolen på besök. Först domstolsförhandlingar på CFL och senare besök ute vid rännan, som bilden tv visar. I slutet på Nov kom sedan ett positivt besked om att det var tillåtet att sätta igång med projektet. Det blev snabba puckar. Först måste beslutet nå laga kraft(3 veckor). Under tidens skulle finansieringen för etapp 1 ordnas, sponsorer skaffas.

Byggstarten sattes till 9 jan 2006. På mindre än en månad skaffades 300 000 kr ihop och dessutom en rad viktiga sponsorer som bidrog med tjänster som t.ex. Stucab som ordnade utbildning av grävmaskinsförare på plats. Cramo bistod med baracker som utbildningslokaler och ordnade med en rad utrustningsdetaljer, pumpar, verktyg. Utan dessa sponsorer har aldrig projektet gått att genomföra.2006

Från januari fram till den 10 juni pågick sedan muddringen av rännan. Båda ändarna täpptes igen och rännan torrlades, varefter utgrävningen kunde ske. Under hela våren var 3 grävmaskiner, traktorgrävare, dumpers och lastbilar igång dagligen. En lycka var att det blev en snöfattig vinter/vår vilket underlättade otroligt.


Invigningen av etapp 1 sattes till 10 juni då Landshövdingen skulle inviga båtmuseet i Borka brygga. 2 dagar innan invigningen kunde vattnet släppas på i den nya rännan.


Efter invigningen fortsatte arbetet med sådd och på hösten plantering av buskar och träd. Under okt-nov kunde också den norra infarten muddras.


2007

Fortsatte planteringar och jakten på finansiering av södra infarten. I slutet på året kunde kommunen med stöd av EU-pengar garantera sista etappen och den 3 dec kunde avslutningen av projektet ske genom en avslutningsmiddag i SMS-lokalen.

2014


Här t.v. ser du infarten till Svartsundsrännan ifrån söder. Kom ihåg att djupet är c:a 1,60 m.

I själva rännan är det drygt 2 m djupt. Segelfri höjd 3 m vid normalt vattenstånd. Längden på Svartsundsrännan räknat från 3 knops skylten i söder till 3 knopsskylten i norr är 1,2 km.


OBS! 3 knop gäller hela vägen. Respektera detta!


Här kan du läsa mera om restaureringen av Svartsundsrännan. Bilder, sponsorer,plantering ekonomisk redovisning mm.

Klicka här